KDO JE JIM WAGNER
Svůj výcvik v bojových uměních začal Jim Wagner ve 14 letech. Jeho prvním učitelem byl pan Alfonso Uceda, který ho učil sebeobranu a korejské bojové umění Tae kwon Do. Po roce soukromých lekcích mu Alfonso poradil, aby si rozšířil dále své obzory a šel studovat i jiné systémy bojových umění. Jim si vzal jeho radu k srdci a přihlásil se do školy Karate-do Ryobu-Kai. Jeho novým instruktorem se stal Japonec Kiyoshi Yamazaki, velmi přísný učitel a tradicionalista. V této škole se mimo karate cvičilo také judo, kendo a kobudo. Po nějaké době a při přípravě na hnědý pás upoutaly Jimovu pozornost filmy s Bruce Leem. V rozhovoru s panem Yamazakim zavedl řeč na čínská bojová umění a dozvěděl se lámanou angličtinou že: „ Kung-fu nebýt dobré!“. Tehdy se mladý Jim rozhodl opustit školu a spojil se s některými vietnamskými přistěhovalci, kteří ho učily vietnamské kung-fu. Dále vyzkoušel i havajské Kenpo vyučované v Newport Beach či Po Keck Yin Yang Kung-fu pod vedením Jeffa Huffa. Velký zlom nastal, když Jim začal trénovat u Dana Inosanta, Larryho Hartsella a Richarda Bustilla. Jeho výcvik se skládal z filipínského Kali, Jeet Kune Do a Wing chun kung-fu. Mnoho lekcí bylo vedeno soukromou formou. Právě zde Jima velice ovlivnilo cvičení se zbraněmi (nůž, tyč,…) ve filipínském stylu Kali a celkově „reálnější“ přístup k samotnému boji. I to že tito instruktoři vybídli Jima, aby dále poznával a experimentoval v oboru boje, vedlo k tomu, že Jim vyzkoušel i Evropský šerm, Řecko-římský zápas a kickbox.
Stacks Image 676
Stacks Image 677
Stacks Image 678
Stacks Image 679
Stacks Image 680

1 - Martin Hradecký, Mario Tachecí a Jim Wagner při kurzu Terrosrism Survival 2014, Praha
2 - Jim Wagner je průkopníkem “Reality Based” systémů a využívání pomůcek pro simulaci reality
3 - Jim Wagner a Martin Hradecký během kurzu Defensive Tactics 2014, Praha
4 - Jim Wagner doporučuje využívat vybavení pro reálný nácvik - např. SHOCK KNIFE
5 - Jim Wagner rovněž navrhuje různé vybavení a pomůcky včetně nožů - JW Reality Based Blade od fy Boker

Poté co narukoval do U.S.Army a absolvoval základní armádní výcvik ve Fort Jackson(Jižní Karolína), vrátil se do civilu a začal trénovat s Tedem Lucaylucayem. S Tedem v jeho Kalifornské škole cvičil Escrimu, Kali a JKD. V další části svého života se Jim začal věnovat studiu na vysoké škole, učení se francouzského jazyka a kariéře v reklamě. Tyto znalosti a dovednosti v oblasti marketingu a reklamy se později ukázaly jako velmi přínosné pro Jimovo další působení. Ve svém osobním tréninku pokračoval „poznáváním“ západního boxu, Savate, i brazilského Jiu-jitsu. Časem se Jim věnoval i jiným bojovým systémům či stylům( Hisardut, Marine Corps Martial Arts Program, Kapap, Army Combatives, Krav Maga a LOTAR). Absolvoval i několik seminářů ninjutsu pod vedením Stephena Hayese. V roce 1985 začal Jim amatérsky vyučovat svůj systém „smíšených bojových umění“ nazvaný Moderní metody boje. Později přibližně v roce 1990 získal Jim živnostenský list a otevřel školu sebeobrany vycházející z reality - Reality Based Self Defence System. Již v této době se snažil trénovat v naprosto reálném prostředí. Využíval neupravený cvičební prostor, měnil například i intenzitu světla, účastníci cvičili v normálním oblečení a obutí a v určitém momentě přišly na řadu i scénáře při modelových situacích.
VE SLUŽBÁCH ZÁKONA
Svou kariéru v ozbrojených složkách začal Jim Wagner v roce 1988 coby dozorce ve věznici. Toto jeho dvouleté působení mělo pro něj velký přínos a znamenalo i mnoho praktických zkušeností, které v budoucnu zakomponoval do svého systému boje. V roce 1990 nastoupil Jim na policejní oddělení v Costa Mesa. Zpočátku působil samozřejmě jako pochůzkář a nebo jezdil jako člen policejní motorové hlídky. Díky podpoře poručíka Rona Smithe získal v roce 1994 místo u speciální zásahové jednotky SWAT, kde několik let aktivně sloužil.V této době již spolupracoval jako instruktor pro společnost HSS International, která se specializuje na výcvik u ozbrojených složek nejen v USA, ale i jinde ve světě. Právě u této firmy Jim poprvé školil experty na boj proti terorismu z Německé GSG 9, brazilské GATE, argentinské GOE či příslušníky z Izraelských speciálních sil. Jeho kurz – Policejní a vojenská obrana proti noži se stal velice populární a tyto kurzy absolvovalo i mnoho zásahových a specializovaných týmů policie či armády v USA. Například díky blízké kooperaci s U.S.Marines měl Jim možnost absolvovat i další kurzy v rámci svého rozvoje. Byly to např. 1st Marine Division Sniper School nebo Military Operations Urban Terrain training. Další Jimovo pracovní nasazení bylo pro Orange County Sheriffs Department, kde fungoval coby velitel týmu osobních ochránců (Dignitary protection unit team leader). Po 11.září 2001 nastoupil Jim jako Federal Air Marshal – ozbrojený doprovodce v letadlech, toto bylo jeho poslední oficiální pracovní nasazení u ozbrojených složek. Po cca roce odešel do civilu a 21.ledna 2003 založil svou vlastní firmu Jim Wagner – Reality Based Personal Protection. Od této chvíle začal Jim učit nejen členy různých ozbrojených sborů, ale i civilisty. V současné době je veden jako rezervista u vojenské policie.

1 - Jim Wagner před výcvikovým prostorem v Solingenu
2 - Jednou z položek GoBagu Jima Wagnera je evakuační maska
3 - Jim Wagner a Martin Hradecký při kurzu Bodyguard Defence 2014
4 - Jim Wagner při kurzu zaměřeném na krátké a dlouhé zbraně, Chloumek 2014
5 - Jim Wagner při kurzu zaměřeném na krátké a dlouhé zbraně, Chloumek 2014

Stacks Image 735
Stacks Image 736
Stacks Image 737
Stacks Image 738
Stacks Image 739
Stacks Image 760
Stacks Image 636

Foto: Jim Wagner při kurzu Defensive Tactics ve výcvikovém prostoru soukromého klubu Arnis & Balaraw Fighting Club v Praze.

V posledních letech se staly značně populárními všechny systémy sebeobrany a boje zblízka vycházející tzv. z reality.

Často se používají zkratky jako RB (Reality Based), RBT (Reality Based Training) nebo RBSD (Reality Based Self Defence). Jsou to obecná označení pro systémy, které se snaží o jednoduché, rychle naučitelné a v praxi použitelné řešení krizové situace. Veškeré dovednosti bývají většinou ověřovány při tréninku modelových situací a cílem je připravit se na ty nejhorší situace a v případě nouze dokázat pro ochranu sebe či svých blízkých udělat maximum. Jim Wagner, zakladatel Reality Based Personal Protection, je jedním z průkopníků těchto systémů.